Denary Bolesława Chrobrego

Po ostatnich odkryciach i badaniach Bolesław Chrobry (992-1025) podawany jest jako ten, który pierwszy bił monety na ziemiach polskich. Przypuszczalnie w okresie jego panowania wybito około 15 różnych rodzajów denarów. Choć żaden z badaczy nie zamyka tej statystyki.

Najbardziej rozpoznawalna moneta Chrobrego, to denar opatrzony napisem PRINCES POLONIE. Cechą rozpoznawalną tej monety prócz samego napisu jest ptak, umiejscowiony na awersie. Toczą się spory czy jest to orzeł czy też nie. Wielu historyków skłania się ku temu, że może to być paw lub jakiś inny gatunek ptaka.

 

denarZptakiemNr1

Fot 1. Źródło: S. Suchodolski „Denar w kalecie”

Innym rozpoznawanym denarem jest moneta opatrzona napisem GNEZDVN CIVITAS. Według doniesień badaczy wybito ją z okazji Zjazdu Gnieźnieńskiego (1000). W czasach dzisiejszych dysponujemy tylko jednym takim denarem. Na awersie znajduje się głowa władcy a rewersie krzyż z czterema kulami.

GNEZDVN CIVITAS

Rys 1. Źródło: S. Suchodolski „Denar w kalecie”

Za najstarszy denar, uważa się ten ze strzałą z sześcioma gałązkami umiejscowionymi po jej bokach. Dookoła strzały i gałązek umieszczono napis BoliZlaVo DVX, co interesujące mincerz umieścił go wstecznie- prawdopodobnie przez pomyłkę. Na rewersie wytłoczono patriarchalny krzyż. Monetę wybito prawdopodobnie po 992 roku. Jest to pierwsza Polska moneta.

denar z galazkami

 

Denary, a Mieszko I…

Pierwszą polską monetę, według Stanisława Suchodolskiego, wybito za czasów Bolesława Chrobrego (992-1025), a nie jak podawano w okresie panowania jego poprzednika Mieszka I (960-992). Do takiego wniosku doszedł na podstawie wykopalisk i znalezisk archeologicznych, które opisał między innymi w książce pt. „Denar w kalecie”.

Zanim przedstawił swoje argumenty mianem pierwszych monet określano te opatrzone napisem „Misco”, które mylnie łączono  z   Mieszkiem I.

Według Suchodolskiego nie ma dostatecznych dowodów na to, by jednoznacznie stwierdzić, że monety z napisem „Misco” pochodzą z okresu panowania pierwszego władcy ziem polskich. Autor tezy podaje, że są to monety jego wnuka-Mieszka II Lamberta (1025-1034). Stąd napis „Misco” na wspomnianym bilonie, który był błędnie utożsamiany z dziadkiem „emitenta” wspomnianych monet.

Istnieją prawdopodobne przesłanki, że Mieszko II bił swoje monety już w czasach rządów swojego ojca Bolesława Chrobrego, gdy był jeszcze księciem. Zgodnie z tym stwierdzeniem bito wówczas monety Chrobrego i Mieszka II.

Kolekcjonujmy monety…

Kolekcjonować można praktycznie wszystkie rodzaje monet jakie wybito na przestrzeni wieków. Jednak na uwadze należy mieć to, że nie wszystkie będą miały wartość większą niż sentymentalną. Kolekcje mogą być profesjonalne i amatorskie. Do profesjonalnych zaliczamy głównie te, które są emitowane tylko w tym ściśle określonym celu oraz unikatowe zbiory historyczne. Amatorskie z kolei, to kolekcje pieczołowicie zbierane przez amatorów, niekiedy bez jakiegokolwiek wkładu finansowego, a co za tym idzie  bez większej wartości materialnej. Choć warto zwrócić uwagę na to, że i tutaj pojawiają się amatorzy posiadający w swoich zbiorach prawdziwe perełki.

Część kolekcji monet, zbieranych zwłaszcza przez profesjonalistów, to swego rodzaju lokata kapitału. Każda kolekcja, gdy jest już kompletna, z roku na rok zyskuje na wartości. Im większy wkład finansowy kolekcjonera, tym większa gratyfikacja przy zbyciu kolekcji.

Wśród kolekcjonerów przeważają jednak pasjonaci, dla których zbiory monet to coś więcej niż nagromadzony kapitał. Jest to ich pasja, która dostarcza im mnóstwo satysfakcji i radości a niekiedy cennej wiedzy, a której poświęcają każdą wolną chwilę.